Wyświetlacze graficzno-tekstowe

 

WYŚWIETLACZE GRAFICZNO-TEKSTOWE służą do wyświetlania grafiki i tekstu informacyjno-reklamowego w trybie jednokolorowym (monochromatycznym) z wykorzystaniem różnorodnych efektów graficznych.

Wyświetlacze graficzno-tekstowe firmy RGB Technology produkowane są w 2 seriach. Wuświetlacze są przeznaczone do użytku zewnętrznego oraz do montażu wewnątrz pomieszczeń. Ponadto urządzenia różnią się w swej budowie rastrem (odległością od diody do diody).

Urządzenia przeznaczone do użytku zewnętrznego:

  • Seria GT – raster 27,00 mm – raster podstawowy,
  • Seria GX – raster 18,00 mm – raster zagęszczony,
  •