Wyświetlacze tekstowe 15-kolorowe

[swf-15kolor]

15-KOLOROWY WYŚWIETLACZ TEKSTOWY służy do wyświetlania tekstu informacyjno-reklamowego z wykorzystaniem kilkunastu kolorów jednocześnie. Oprócz tak rozbudowanej palety barw przekaz może być uatrakcyjniony poprzez wykorzystanie różnorodnych sposobów prezentacji tekstu.

 

Wyświetlacz tekstowy służy do wyświetlania tekstu informacyjno-reklamowego w 15 wyrazistych kolorach z wykorzystaniem różnorodnych efektów graficznych.


15

 

Klawiatura

Wprowadzanie tekstu, wybór sposobu jego wyświetlania oraz szybkość z jaką się pojawia ustawia się za pomocą klawiatury USB lub bezprzewodowej. Zasięg klawiatury bezprzewodowej to 10 m. Po wprowadzeniu informacji do pamięci wyświetlacza można odłączyć klawiaturę. Wyświetlacz będzie przechowywał zapisane dane w pamięci urządzenia anwet po odłączeniu od zasilania.

 

usb_kolor

Blokada PIN

Istnieje możliwość ustanowienia 4-cyfrowego kodu PIN, który będzie wymagany podczas zmiany wyświetlanego tekstu .

 

Czcionki

Wyświetlacze dysponują 4 typami czcionek. Trzy z nich przeznaczone są do wyświetlaczy montowanych poziomo (czcionka normalna, wąska, szeroka) a jedna do wyświetlaczy pionowych.

font_ak  font_m 

 

 

Piktogramy

Wyświetlacze wyposażone są w 27 symboli graficznych (piktogramów), które mogą być wykorzystywane dla urozmaicenia przekazu tekstowego.

piktogramy-txt

 

Efekty graficzne

Wyświetlacze wyposażone są w 24 unikalne motywy prezentowania treści. Efekty uatrakcyjniają emitowany tekst i przyciagają uwagę widzów.

1) płynny przejazd tekstu od strony prawej do strony lewej (efekt domyślny),
2) płynny przejazd tekstu od strony lewej do strony prawej,
3) błyskawiczne pokazanie tekstu,
4) błyskawiczne pokazanie tekstu a następnie zjazd tekstu do dołu wyświetlacza,
5) błyskawiczne pokazanie tekstu a następnie zjazd tekstu do góry wyświetlacza,
6) wjazd tekstu z góry wyświetlacza z wypchnięciem aktualnego tekstu do dołu,
7) wjazd tekstu z dołu wyświetlacza z wypchnięciem aktualnego tekstu do góry,
8) efekt grzebień pionowy,
9) efekt grzebień poziomy,
10) składanie tekstu z prążków poziomych wjeżdżających z góry z zakrywaniem aktualnego tekstu,
11) rozkładanie tekstu na prążki poziome zjeżdżających do dołu z odkrywaniem nowego tekstu,
12) składanie tekstu z prążków pionowych wjeżdżających ze strony prawej z zakrywaniem starego tekstu,
13) rozkładanie tekstu na prążki pionowe zjeżdżające w lewo z odkrywaniem nowego tekstu,
14) efekt droga mleczna,
15) efekt miganie,
16) efekt skaner,
17) efekt laser,
18) efekt malowanie,
19) Las Vegas w prawo,
20) Las Vegas w lewo.

Efekty 3D:
21) efekt zoom,
22) efekt pulsowanie,
23) zmiana aktualnego tekstu na nowy tekst poprzez obrót o 180°,
24) obrót tekstu o 360°,

SWF z  efektami

Dostępne prędkości wyświetlania tekstu

Do wyboru jest 20 prędkości, gdzie 1-ka to najwolniejsza a 20-tka najszybsza.

 

Dostępne języki

Menu do obsługi wyświetlacza jest w języku polskim. Urządzenie obsługuje wszystkie znaki polskiego alfabetu.

Inne dostępne języki to: angielski, polski, rosyjski, niemiecki, czeski, szwedzki, francuski, słowacki, węgierski, ukraiński, litewski, łotewski, norweski, holenderski, hiszpański, fiński, włoski.

 

Opcje wbudowane (zegar, TERMOMETR, kalendarz)

zegar-data-term

 

Tryb ECO

Możliwość ustawienia godzin pracy wyświetlacza. Po zatwierdzeniu wyświetlacz będzie automatycznie się włączał i wyłączał o ustalonej porze.

 

Autoregulacja jasności świecenia

Za pomocą czujników urządzenie rozpoznaje jakie jest natężenie światła (dzień pochmurny czy słoneczny) i dostosowuje jasność świecenia wyświetlacza do panujących warunków. Oprócz tego istnieje także możliwość samodzielnego ustawienia i zablokowania wybranego poziomu jasności – do wyboru jest 10 poziomów jasności.

 

Efekt MULTICOLOR

Barwne przechodzenie tekstu pomiędzy kolorami skutecznie wyróżnia treść i tym samym przyciąga uwagę.

W ofercie dostępnych jest 5 serii wyświetlaczy kolorowych różniących się rastrem (odległością od diody do diody):

 

Seria RGB30-K – raster 31,25 mm – najrzadszy raster, urządzenie ekonomiczne

Seria RGB25-K – raster 25,00 mm

Seria RGB20-K – raster 20,00 mm

Seria RGB16-K – raster 16,00 mm

Seria RGB12-K – raster 12,50 mm – najgęstszy raster, najlepszy efekt wizyjny

 

15kolor-30K

 

15kolor-25K

 

15kolor-20K

 

15kolor-16K

 

15kolor-12K